Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: PhDr. Klára Špačková, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., Mgr. Marie Rychlíková, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Mgr. Zuzana Janoušková, Mgr. Michaela Jiroutová Autor: neudeven
Popis: Publikace patří mezi další výstupy vzdělávacího modulu Čtenářská gramotnost. Publikace se zaměřuje na otázku rozvoje gramotnostních dovedností žáků mladšího školního věku. Nejprve seznamuje čtenáře s aktuálním stavem poznání dané problematiky s důrazem na postihnutí klíčových komponent rozvoje čtenářské gramotnosti a jejich indikátorů. Konkrétně se zaměřuje na dekódování, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a práci s ilustrací. V návaznosti na vědecky ověřené poznatky představuje úlohy a aktivity, které je možné využít v učitelské praxi pro mapování úrovně těchto dílčích čtenářských dovedností i k jejich rozvoji. Materiály jsou určeny pro žáky běžné populace, ale také žáky s nulovou/nízkou znalostí vyučovacího jazyka A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: čtenářská gramotnost; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: rozvoj gramotnostních dovedností žáků mladšího věku; e) Typ materiálu: publikace; f) Dílčí témata výstupu: diagnostika a rozvoj čtenářské gramotnosti, kritické zhodnocení textu, mapování a rozvoj gramotnostních dovedností u žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, metodická doporučení, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, práce s ilustrací; h) Využité formy: metodická doporučení, poslech s porozuměním; i) Použité metody: kritické zhodnocení j) Nejdůležitější pojmy: poslech s porozuměním, práce s ilustrací, porozumění čtenému textu, rozvoj čtenářské gramotnosti.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě