Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Ivana Špilínková Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Fyzika byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: absence dostatku zkušeností s výukou fyziky, konkrétně s elektřinou v 8. ročníku ZŠ ve výuce. Návrh řešení: nákup jednoduchých pomůcek, které žáci následně využijí při žákovských experimentech ve výuce. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Člověk a příroda: Fyzika; c) Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: výuka tématu elektřina formou jednoduchých pokusů v osmé třídě ZŠ; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: návrh využití třídnických hodin; h) Využité formy: dotazník, rozhovor, hospitace; i) Použité metody: jednoduché experimenty v hodině; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, experimenty, jednoduché pomůcky, elektřina, fyzika.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě