Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Mgr. Viktor Koláček a kolektiv Autor: neudeven
Popis: DOUČOVACÍ KLUBY v ZŠ systémově vytvářejí prostředí pro získání vhodných návyků pro žáky, ale i jejich rodiče s cílem pomoci překonávat případné školní obtíže: zvládání učiva, přístup ke vzdělávání, nedostatečná příprava do školy. Doučování je rozděleno do dvou celků: - příprava na vyučování (mimo ZŠ) - metodické doučování (v budovách ZŠ) Obsah dokumentu: 1) Premisy a základní charakteristiky 2) Aktéři procesu doučování a jejich role 3) Výstupy z ODBORNÉ PLATFORMY INKUZE 4) Popis použitého nástroje DOUČOVACÍ KLUBY v ZŠ 5) Popis osvědčených praktik, postupů a metod 6) Popis proinkluzivních opatření a nástrojů 7) Konkrétní zkušenosti z jednotlivých ZŠ 8) Kvantifikace podpořených žáků na jednotlivých ZŠ 9) Závěr
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě