ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Autor: neudeven
Popis: Závěrečná zpráva popisuje stručně průběh projektu, který byl realizován v Kraji Vysočina (žadatel Vysočina Education a partner Společnost pro kvalitu školy, z. s.) a v Moravskoslezském kraji. Cílovou skupinou byli žáci druhého stupně ZŠ, se zaměřením na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Na zapojených ZŠ byly realizovány dva typy kroužků - kroužky občanských kompetencí a kroužky technických dovedností. Stěžejní část zprávy se zabývá metodologií a konkrétní aplikací akčního výzkumu v projektu. Zahrnuje konkrétní příklady práce s reflektivními deníky, případové studie a výsledky akčního výzkumu, které jsou zaměřeny na motivaci cílové skupiny ke vzdělávání.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě
Handout.zip (Staženo 34 x)
Autor: Milena Dolejská Autor: neudeven
Popis: Dva handouty, které zahrnují návody a doporučení pro aplikaci v zájmových/nepovinných kroužcích pro žáky ZŠ. Metody uvedené v handoutech se dají aplikovat v kroužcích s různým zaměřením.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě