ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.; Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.; PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.; PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.; Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D.; Mgr. Kristýna Vysloužilová, Ph.D. Autor: neudeven
Popis: Závěrečná zpráva je rozdělena do 10 kapitol včetně úvodu a závěru. Závěrečná zpráva se zaměřuje na komunikaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy směrem k vybraným skupinám stakeholderů. Zpráva obsahuje jak teoretická východiska, která se mohou stát studijním materiálem pro odbornou veřejnost, tak také analýzu současného stavu poznání v oblasti komunikace v České republice (kapitola č. 3). Na obecnou rešerši současné situace navazuje kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu (kapitoly 4, 5, 6, 7 a 8). Z použitých metod a analýz lze zmínit - individuální hloubkové a expertní rozhovory, fokusní skupiny, dotazníkové šetření, stakeholder mapping, mediální analýzu složenou z obsahové analýzy, diskurzní analýzy a social listeningu a dále experimentální ověření výsledků v praxi. Hlavním výsledkem je syntéza poznatků (kapitola 9), která hodnotí jak silné, tak i slabé stránky komunikace MŠMT ke skupinám stakeholderů. Tyto výstupy, stejně jako doporučení (kapitola 10) směřují k zefektivnění komunikačních aktivit a postupů, která jsou taktéž součástí finální zprávy. Tato jsou podkladem pro strategické řízení komunikace MŠMT. Cílovou skupinou jsou zejména odborníci v komunikaci na MŠMT a dále pracovníci ve školství zaměřující se na komunikaci směrem od/k MŠMT a jiné skupiny odborných pracovníků v komunikaci a public relations. Předložená zpráva je založena na moderních výzkumných metodách, komplexním přístupu k tématu, inovativním řešení dané metodologie a navržených postupech pro řešení slabých stránek komunikace.
Licence: Creative Commons 4.0 - zachovejte licenci