ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Tereza Housová, Tereza Hyťhová, Jan Chadt, Anna Chocholová, Michaela Jeřábková, Klára Kováčová, Patricie Michalová, Eva Němečková, Kateřina Plávková, Monika Skleničková, Jitka Šeflová, Monika Šimáková Autor: neudeven
Popis: Dokument je rozdělen na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část uvozuje metodické listy - v jakém kontextu vznikly a jaké principy využívají, upozorňuje na specifika práce s dětmi se sociálně znevýhodněného prostředí a také shrnuje zkušenosti lektorů z projektu. Praktická část zahrnuje metodické listy v podobě konkrétních lekcí realizovaných lektory v rámci projektu. Metodické listy obsahují popis hodiny tak, jak byla vedena, nebo přílohy (pracovní listy, didaktické pomůcky), které je možno vytisknout a využít v přímé práci s dětmi. V souboru najdete metodické listy pro tyto mimoškolní aktivity: • čtenářská gramotnost, • matematická gramotnost, • rozvoj občanských a sociálních kompetencí, • jazyková gramotnost (německý jazyk, anglický jazyk).
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0