Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Halamková, P. Hartmanová, Zuzana Janoušková, R. Nováková, O. Solnička, J. Šindelářová, M. Švehlová, M. Trpišovská Autor: neudeven
Popis: Publikace patří mezi realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu Člověk a příroda - Chemie. Žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří navštěvují české školy, musejí při výuce překonávat jazykovou bariéru. Jedním ze základních principů práce se žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné výuce je vizualizace. Klíčové vizuály zasazují informace do jasné a srozumitelné struktury, a tak pomáhají žákovi v pochopení pojmů a jejich vztahů. Soubor klíčových vizuálů vznikl jako výstup workshopu Jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem (chemie). Klíčové vizuály navrhli účastníci a lektorka workshopu. Použít se dají jako podpůrný materiál při výkladu látky, pro ověření porozumění textu (např. v učebnici) k tématu, nebo pro ověření znalostí na závěr tématu (např. jako zkoušení). Některé se dají použít také pro různé aktivity, např. pexeso. Aby mohli žáci klíčový vizuál slovně popsat, je třeba jim také představit slovní zásobu, kterou pro to budou potřebovat. Klíčové vizuály proto se slovní zásobou často pracují. A) Formát: PDF; b) Obor vzdělávání: Člověk a příroda - Chemie; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: publikace se zabývá podporou výuky žáků s odlišným mateřským jazykem v oboru chemie za využití klíčových vizuálů; e) Typ materiálu: publikace; f) Dílčí témata výstupu: alkany, alkoholy, destilační aparatura, slitiny mědi, uhlovodíky; h) Využité formy: workshop; i) Použité metody: individuální práce s klíčovými vizuály s žáky s odlišným mateřským jazykem, j) Nejdůležitější pojmy: klíčový vizuál, struktury, vizualizace, žák s OMJ, slovní zásoba, alkany, alkoholy, destilační aparatura, slitiny mědi, směsi, uhlovodíky.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě