Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Musilová, M. Mikesková, Š. Zikmundová, J. Švehla, B. Škantová, E. Tarabová, D. Findová, T. Bartáček , M. Jiroutová Autor: neudeven
Popis: Pracovní listy (publikace) patří mezi realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu Člověk a příroda - Přírodopis. Žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří navštěvují české školy, musejí při výuce překonávat jazykovou bariéru. Jedním ze základních principů práce se žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné výuce je vizualizace. Klíčové vizuály zasazují informace do jasné a srozumitelné struktury, a tak pomáhají žákovi v pochopení pojmů a jejich vztahů. Soubor klíčových vizuálů vznikl jako výstup workshopu Jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem (přírodopis). Klíčové vizuály navrhli účastníci workshopu. Použít se dají jako podpůrný materiál při výkladu látky, pro ověření porozumění textu (např. v učebnici) k tématu, nebo pro ověření znalostí na závěr tématu (např. jako zkoušení). Aby mohli žáci klíčový vizuál slovně popsat, je třeba jim také představit slovní zásobu, kterou pro to budou potřebovat. A) Formát: PDF; b) Obor vzdělávání: Člověk a příroda - Přírodopis; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: publikace se zabývá podporou výuky žáků s odlišným mateřským jazykem v oboru přírodopis za využití klíčových vizuálů; e) Typ materiálu: pracovní listy (publikace); f) Dílčí témata výstupu: plody, houby, horninový cyklus; h) Využité formy: workshop; i) Použité metody: individuální práce s klíčovými vizuály s žáky s odlišným mateřským jazykem, j) Nejdůležitější pojmy: klíčový vizuál, struktury, vizualizace, žák s OMJ, slovní zásoba, houby, plody, horninový cyklus.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě