Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Jitka Cholastová, Hana Lavičková, Hana Prokšová, Kateřina Šormová, Zuzana Wildová Autor: neudeven
Popis: Pracovní listy (publikace) patří mezi realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu Čtenářská gramotnost (konkrétně témat číslo 2 - Jazyk a funkční gramotnost, 7 - Tvorba textu a 8 - Sociální a sociálně kulturní aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti. Publikace obsahuje pracovní listy a podklady k rozvoji čtenářské gramotnosti, které byly připraveny vrámci klíčové aktivity 03. Pracovní listy se vztahují k dílčím tématům Jazyk a funkční gramotnost, Tvořivá interpretace, Sociální a sociálně kulturní aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: čtenářská gramotnost; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: materiály připravené pro tisk a přímou práci se žáky v oblasti čtenářské gramotnosti; e) Typ materiálu: pracovní listy (publikace); f) Dílčí témata výstupu: otázky pro jazykové porozumění textu, pracovní listy pro rozvoj sociokulturní kompetence, tvorba textu a literární výchova - pracovní listy, podpora zájmu o čtení; g) Účel výstupu: pracovní listy vznikly jako ucelený materiál pro využití učiteli v rámci čtenářské gramotnosti, h) Využité formy: pracovní listy; i) Použité metody: individuální či skupinové řešení pracovních listů pro podporu čtenářské gramotnosti, j) Nejdůležitější pojmy: jazykové porozumění, sociokulturní kompetence, tvořivá interpretace, tvořivé psaní.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě