Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Petra Vaňková, Lenka Pítrová, Radka Skoupilová Autor: neudeven
Popis: Publikace patří mezi další výstupy vzdělávacího modulu Informační gramotnost. V současné výuce analytické geometrie na středních školách často chybí dostatečná názorná vizualizace základního pojmu vektor. Publikace poukazuje na potřebu uspořádání informací předávaných žákům (ze strany učitele) a zpracovávanými samotnými žáky, a to prostřednictvím tzv. organizérů. Pro využití na druhém stupni základní školy byly vybrány pojmové a myšlenkové mapy a v publikaci jsou představeny možnosti zapojení těchto organizérů do výuky předmětů informačních a komunikačních technologií, biologie a anglického jazyka. Součástí publikace jsou příklady práce s pojmovými a myšlenkovými mapami ve vybraných předmětech a krátké vhledy do zařazení organizérů do samotného edukačního procesu. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: informační gramotnost; c) Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: uspořádávání informací prostřednictvím organizérů - pojmové a myšlenkové mapy v předmětech informační a komunikační technologie, biologie a anglický jazyk; e) Typ materiálu: publikace; f) Dílčí témata výstupu: pojmové mapy, myšlenkové mapy, organizéry v konkrétních předmětech, závěr; g) Účel výstupu: návrhy využití organizérů (pojmové a myšlenkové mapy) v konkrétních předmětech - využití v praxi pro žáky 2. stupně; h) Využité formy: analýza využití pojmových a myšlenkových map; i) Použité metody: návrh práce s pojmovými a myšlenkovými mapami v konkrétních předmětech; j) Nejdůležitější pojmy: pojmová mapa, myšlenková mapa, strukturace vědomostí, organizér.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě