ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Kolektiv autorů Autor: neudeven
Popis: Publikace popisuje fungování společenství praxe, které bylo uskutečněno v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda – Přírodopis, Fyzika, Chemie a Zeměpis. V rámci projektu probíhala spolupráce oborových didaktiků s učiteli jednotlivých oborů v praxi, dále se studenty učitelství, s pracovníky pedagogicko-psychologického základu a s pracovníky neziskové organizace META, o.p.s. Cílem spolupráce bylo vzájemné učení se pomocí řešení společných výukových problémů, které posléze vyústily mimo jiné ve vytvoření sady výukových materiálů. Výstupy práce společenství byly publikovány a jsou k dispozici odborné komunitě. a) formát: PDF; b) oblast vzdělávání: Člověk a příroda: Přírodopis, Fyzika, Chemie a Zeměpis; c) věková skupina: 1. a 2. stupeň; d) technické zaměření: metodické doporučení; e) téma výstupu: metodický materiál; f) hlavní témata: klíčové aktivity 3, klíčové aktivity 4, klíčové aktivity 5, diskuze, závěr; g) účel výstupu: metodická podpora pro učitele a širší veřejnost v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Přírodopis, Fyzika, Chemie a Zeměpis; h) použité formy: metodika; i) aplikace výstupů; j) klíčová slova: společenství praxe, didaktika biologie, didaktika přírodopisu, výuka chemie, inovace, fyzikální vzdělávání, aktivizující metody výuky, akční výzkum, kurikulum, mentoring, učitel, výuka, zeměpis, žáci.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě