ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Michala Bernkopfová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová, Tereza Vágnerová, Jana Vávrová Autor: neudeven
Popis: Publikace patří mezi další výstupy projektu Společenství praxe. Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem je praktická příručka pro základní školy, v nichž se vzdělávají žáci s odlišným mateřským jazykem. Je vhodná pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se při své práci s těmito žáky setkávají. Je určena jak pro školy, které se začleňováním těchto žáků teprve začínají, tak pro ty, které již mají určité zkušenosti, ale chtěly by vzdělávání těchto žáků více systematizovat. Publikace zachycuje celý proces začleňování žáků s OMJ, počínaje jejich příchodem do školy a navázání komunikace s rodiči, přes adaptaci těchto dětí do školního prostředí a socializaci v třídním kolektivu, zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka a zapojení žáků s OMJ do běžné výuky, až po dlouhodobé sledování a vyhodnocování nejen jejich školních pokroků, ale i celkové psychické „pohody” a míry integrace. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: další výstupy; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky; e) Typ materiálu: publikace; f) Dílčí témata výstupu: zapojení žáka s OMJ do běžné výuky, podpora, pedagogická diagnostika, hodnocení, přílohy; g) Účel výstupu: praktická příručka pro základní školy při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem; h) Využité formy: analýza procesu výuky žáků s odlišným mateřským jazykem; i) Použité metody: adaptace žáků s odlišným mateřským jazykem; j) Nejdůležitější pojmy: žák s odlišným mateřským jazykem, proces začleňování, integrace, adaptace.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě