Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Martin Kozub Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Informační gramotnost byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: kategorizace dat v oblasti biologie. Návrh řešení: implementace organizérů do výuky. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: informační gramotnost; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: kategorizace dat v oboru Biologie a využití organizérů; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: popsat implementaci organizéru strukturace vědomostí pro rozvoje kategorizace informací konkrétního tématu v předmětu biologie; h) Využité formy: participační pozorování, hodnocení pokladů vybraných od žáků; i) Použité metody: tvorba a implementace organizérů do výuky biologie; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, organizéry, pojmové mapy, myšlenkové mapy, třídění informací.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě