Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Filip Mokrý Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Informační gramotnost byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: jak oslovit všechny žáky ve třídě, aby se věnovali učebnímu tématu a přitom aktivně a efektivně pracovali. Návrh řešení: využití lapbooků ve vyučovací hodině. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: informační gramotnost; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: využití práce s Lapbooky ve třídě s vysokou různorodostí žáků; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: zaktivizovat všechny žáky ve třídě a prostřednictvím Lapbooku jim vysvětlit danou látku; h) Využité formy: pozorování, hodnocení pokladů vybraných od žáků; i) Použité metody: tvorba a implementace Lapbooku; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, akční výzkum, příklady dobré praxe, různorodost, Lapbook, rozvíjení schopností, analýza práce s textem.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě