ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Kolektiv Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Přehled témat v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence: Ověřování postupů ke zvýšení motivace studentů v hodinách výchovy k občanství, Efektivní diskuse mezi žáky, Hledání faktorů, které ovlivňují motivaci pro práci v hodinách výchovy k občanství u sociálně znevýhodněných žáků, Rozvoj schopnosti žáků reflektovat a komunikovat témata zprostředkovaná prostřednictvím filmu a obrazu, Nespolupracující chování žáka, Problematika aktivity žáků ve výuce základů společenských věd, Vliv preventivního programu ETIKETA na chování žáků, Příprava začínajícího učitele (časový harmonogram vyučovací hodiny), Sebereflexe žáků ZŠ k přínosu a významu občanské výchovy v procesu základního vzdělávání, Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí) z pohledu pedagoga, Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí), Tématu se budou věnovat dva 2 minitýmy (2+2), přičemž jeden z minitýmů bude sledovat TH z pohledu pedagoga, druhý minitým TH z pohledu žáka/třídy, Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí) z pohledu žáka. Jako příklady dobré praxe byla vybrána tato témata: Hledání faktorů, které ovlivňují motivaci pro práci v hodinách výchovy k občanství u sociálně znevýhodněných žáků, Ověřování postupů ke zvýšení motivace studentů v hodinách výchovy k občanství, Třídnické hodiny (jejich vedení, možnosti, úskalí) z pohledu pedagoga. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Občanské a sociální kompetence; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: témata akčního výzkumu a ukázka využití příkladu dobré praxe; e) Typ materiálu: příklady dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: různá využití dle témat příkladů dobré praxe; g) Účel výstupu: využití dobré praxe pro další učitele; h) Využité formy: portfolio studenta; i) Použité metody: teoretická část, analýza problému, návrh řešení a jeho uplatnění v praxi; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, mentor, učitel, student, oborový didaktik, příklady dobré praxe.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě