ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Tereza Saneterníková Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: nízká motivace v rámci řešené problematiky v hodinách občanské výchovy. Návrh řešení: stupňovat motivaci vnější a na závěr dát prostor pro motivaci vnitřní. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Občanské a sociální kompetence; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: zvýšení motivace v hodinách občanské výchovy; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: motivovat žáky v hodinách občanské výchovy; h) Využité formy: hospitace, pozorování; i) Použité metody: sestavení žebříčku motivačních aspektů pro žáky; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, vnitřní motivace, vnější motivace, občanská výchova, nekázeň.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě