ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Anna Churáčková Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: zlepšit přístup studentů k hodinám občanské výchovy či základům společenských věd. Návrh řešení: zvýšit motivaci žáků prostřednictvím změny metod výuky, aktivizace žáků a aktivního přístupu učitele. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Občanské a sociální kompetence; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: zvýšení motivace v hodinách občanské výchovy; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: motivovat žáky v hodinách občanské výchovy; h) Využité formy: dotazník, pozorování, diskuze; i) Použité metody: vliv odlišného přístupu pedagoga a metod učení; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, motivace, aktivizace, metody učení, přístup pedagoga.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě