Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Michaela Šindelková Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Občanské a sociální kompetence byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: třídnické hodiny nejsou mnohdy využívány k činnostem a cílům, které by měly plnit. Omezují se ve většině případů k řešení absence. Primárně si nekladou za cíl péči o vztahy mezi žáky a žákyněmi ve třídě. Sledovaným problémem akčního výzkumu se tedy staly třídnické hodiny. Návrh řešení: návrh aktivit, které jsou vhodné pro třídnické hodiny a jejich smysluplné využití. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Občanské a sociální kompetence; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: smysluplné využití třídnických hodin; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: návrh využití třídnických hodin; h) Využité formy: dotazník, řízené rozhovory, analýza třídnických hodin dané školy; i) Použité metody: návrh systematického postupu během třídnické hodiny; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, akční výzkum, příklady dobré praxe, třídnické hodiny, třídní učitel, využití třídnické hodiny.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě