ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Kolektiv Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Chemie byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Přehled témat v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Chemie: Zapojení prvků BOV do demonstračních experimentů ve výuce chemie KA05, Možnosti a meze zapojování mezioborových témat do výuky chemie na základní škole, Zlepšení kladení otázek učitelem po představení metody dobrých otázek 1, Zlepšení kladení otázek učitelem po představení metody dobrých otázek 2, Problémy při řešení chemických výpočtů na základní škole KA05, Výuková pomůcka na procvičení stavby elektronového obalu atomu, příp. chemie kolem nás, aktivita týkající se složení výrobků podle etiket a bezpečnosti nakládání, Výuková pomůcka na procvičení tvorby vzorců (oxidy, sulfidy, halogenidy), příp. grafický materiál pro základní chemické struktury (název, vzorec, model, reálný vzhled), Výuková pomůcka na procvičení názvů a vzorců uhlovodíků, příp. pokusy s kuchyňskými chemikáliemi, Aktivita na procvičení/zkoušení chemických reakcí (reakce kyslíku, kovu, nekovu, vody). Jako příklady dobré praxe byla vybrána tato témata: Zapojení prvků BOV do demonstračních experimentů ve výuce chemie KA05. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Člověk a příroda: Chemie; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: témata akčního výzkumu a ukázka využití příkladu dobré praxe; e) Typ materiálu: příklady dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: různá využití dle témat příkladů dobré praxe; g) Účel výstupu: využití dobré praxe pro další učitele; h) Využité formy: portfolio studenta; i) Použité metody: teoretická část, analýza problému, návrh řešení a jeho uplatnění v praxi; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, mentor, učitel, student, oborový didaktik, příklady dobré praxe.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě