Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Martina Tóthová, Pavlína Matoušová Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Chemie byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: rozvíjení didaktických schopností učitele při přípravě a realizaci chemických pokusů ve výuce chemie na ZŠ s prvky badatelské výuky. Návrh řešení: provedení intervencí s důrazem na zvýšení využití prvků BOV ve výuce chemie vedoucích ke zlepšení efektivity vyučování chemie za použití experimentů. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Člověk a příroda: Chemie; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: rozvíjení didaktických schopností učitele při přípravě a realizaci chemických pokusů; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: návrh intervencí s důrazem na zvýšení využití prvků BOV ve výuce chemie; h) Využité formy: pozorování, popis skutečnosti; i) Použité metody: experiment, laboratoř, badatelská výuka; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, experimenty, badatelská výuka, laboratoř, efektivita.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě