ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Kolektiv Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Přírodopis byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Přehled témat v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Přírodopis: Badatelsky orientovaná výuka přírodopisu (kroužkovci), Motivace ve výuce přírodopisu (biologie člověka - tkáně, kosterní soustava, trávicí soustava), Práce s textem ve výuce přírodopisu (anatomie rostlin, obratlovci, vylučovací a nervová soustava člověka), Učební styly žáků ve výuce přírodopisu, Jednoduché badatelské pokusy a jejich aplikace do výuky přírodopisu, CLIL ve výuce přírodopisu – smyslová soustava člověka. Jako příklady dobré praxe byla vybrána tato témata: Práce s textem ve výuce biologie. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Člověk a příroda: Přírodopis; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: témata akčního výzkumu a ukázka využití příkladu dobré praxe; e) Typ materiálu: příklady dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: různá využití dle témat příkladů dobré praxe; g) Účel výstupu: využití dobré praxe pro další učitele; h) Využité formy: portfolio studenta; i) Použité metody: teoretická část, analýza problému, návrh řešení a jeho uplatnění v praxi; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, mentor, učitel, student, oborový didaktik, příklady dobré praxe.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě