Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Gréta Rezková Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Přírodopis byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: žáci nejsou schopni dostatečně porozumět odborným textům v biologii, což brání jejich efektivnímu učení. Návrh řešení: příprava sady odborných textů, jejich ověření ve výuce a vyhodnocení. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Člověk a příroda: Přírodopis ; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: rozvíjení porozumění odbornému textu v biologii; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: návrh sady odborných textů pro výuku biologie na ZŠ; h) Využité formy: pozorování, analýza žákovských prací; i) Použité metody: práce s textem; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, práce s textem, sada úloh, porozumění čtenému.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě