ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Kolektiv Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Zeměpis byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Přehled témat v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Zeměpis: Sociální a personální kompetence v rámci multikulturní výchovy v hodinách zeměpisu, Faktory ovlivňující výuku zeměpisu na základní škole na výuce tématu cestovní ruch, Zvýšení kvality výuky přírodních složek Země na příkladu pedosféry, Porovnávání výsledků při osvojování učiva žáků při činnostní a běžné výuce, Porovnání frontální výuky/skupinové výuky (práce s atlasem), zaměření se na žáky s SPU 1, Porovnání frontální výuky/skupinové výuky (práce s atlasem), zaměření se na žáky s SPU 2. Jako příklady dobré praxe byla vybrána tato témata: Rozvíjení sociální a personální kompetence v rámci multikulturní výchovy v hodinách zeměpisu. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Člověk a příroda: Zeměpis; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: témata akčního výzkumu a ukázka využití příkladu dobré praxe; e) Typ materiálu: příklady dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: různá využití dle témat příkladů dobré praxe; g) Účel výstupu: využití dobré praxe pro další učitele; h) Využité formy: portfolio studenta; i) Použité metody: teoretická část, analýza problému, návrh řešení a jeho uplatnění v praxi; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, mentor, učitel, student, oborový didaktik, příklady dobré praxe.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě