Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Tomáš Rauscher Autor: neudeven
Popis: Akční výzkum v rámci vzdělávacího modulu Člověk a příroda: Zeměpis byl řešen ve spolupráci mentorů – učitelů, studentů, oborových didaktiků, pracovníků společného základu (pedagogického, psychologického a speciální pedagogiky). Identifikovaný problém: rozvoj personální, sociální a občanské kompetence pomocí formování tolerantního postoje vůči odlišným lidem. Formování postoje je tematicky zasazeno do migrace v rámci výuky sociální geografie. Návrh řešení: výuka o lidech a okolním světě a migraci prostřednictvím příběhu Žirafa v nesnázích, nastavení stimulu k otázce postoje k migraci. A) Formát: PDF; b) Oblast vzdělávání: Člověk a příroda: Zeměpis; c) Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ; d) Tematické zaměření: vytváření kladného postoje k tématu migrace; e) Typ materiálu: příklad dobré praxe; f) Dílčí témata výstupu: identifikace problému, návrh řešení, seznamy intervencí, závěrečná zpráva; g) Účel výstupu: rozvoj postoje k tématu migrace a kulturní odlišnosti v rámci geografie; h) Využité formy: pozorování, diskuze; i) Použité metody: práce s narativním příběhem, diskuze; j) Nejdůležitější pojmy: akční výzkum, příklady dobré praxe, migrace, postoj, žirafa v nesnázích, narativní příběh, tolerance.
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě