Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: Mgr. Viktor Koláček a kolektiv Autor: neudeven
Popis: Cílem činnosti školních asistentů v ZŠ je podpora pedagogických pracovníků (především třídního učitele) ve vymezených především administrativních činnostech. Zároveň je jejich působení v třídním kolektivu jednou ze základních podmínek úspěšné realizace nově zaváděných inkluzivních opatření v ZŠ, které se zaměřují na individualizaci přístupu k jednotlivým žákům podle jejich vzdělávacích potřeb. Obsah dokumentu: 1) Cíl činnosti školních asistentů v ZŠ 2) Aktéři při realizaci podpůrného nástroje ŠKOLNÍ ASISTENT v ZŠ a jejich role 3) Popis osvědčených praktik, postupů a metod 4) Popis proinkluzivních opatření a nástrojů 5) Na co se nesmí zapomenout 6) Náplň činnosti ŠKOLNÍHO ASISTENTA v ZŠ 7) Závěr
Licence: Specifická MŠMT – neomezené užití vč. poskytnutí třetí osobě