ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

Projekt

Název projektu

Registrační číslo

Výzva

Detail výstupu

Název výstupu

Zaměření

Rok vydání

Klíčová slova

Hodnocení

)

Popis výstupu

Soubory výstupu

Autor: obecný úvod: PhDr. Josef Slowík, Ph.D.; oborový úvod: Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, Ph.D.; PaedDr. Marie Slavíková, CSc.; výukové jednotky: kol. autorů Autor: neudeven
Popis: a) publikace ve formátu PDF b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci d) umělecké vzdělávání – hudební obor e) obecný a oborové úvody a výukové jednotky pro učitele umělec. škol a učitele umělec. předmětů ZŠ a SŠ f) hudební vzdělávání pro všechny (k problematice inkluzivní hudební edukace), výukové jednotky (příklady dobré praxe) a metodické texty pro hudební obor g) didaktické materiály pro učitele a výukové jednotky pro žáky ZUŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří h) projektová výuka, skupinová práce, výklad i) projektová výuka j) inkluze, vzdělávání, hudebna, zpěv, speciální pedagogika, didaktika odkaz na výstup: https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5ec98f1d9e12f5c17efffe30_3.2_ho_web.pdf
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: PhDr. Martina Komzáková, PhD., Pavel Sochor, PhD., a kol. Autor: neudeven
Popis: a) text ve formátu PDF b) akční výzkum v oblasti uměleckého vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v hud. oboru na ZUŠ a uměleckých předmětů ZŠ a SŠ d) umělecké vzdělávání – hudební a výtvarný obor e) soubor textů, který shrnuje výsledky akčního výzkumu realizovaného v letech 2018 a 2019 f) Individualizace, personalizace a salutogenetické pojetí ve výtvarné a hudební výchově, pozitivní přístup učitelů k inkluzi a překážky proinkluzivního pojetí ve výtvarné a hudební výchově g) závěry akčního výzkumu h) výstupy výzkumu i) odborný text j) výzkum, vzdělávání, inkluze, hudeba, výtvarné umění
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: obecný úvod: PhDr. Josef Slowík, Ph.D.; oborový úvod: PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.; PaedDr. Jan Slavík, CSc.; Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.; Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.; modelové lekce: kol. autorů Autor: neudeven
Popis: a) publikace ve formátu PDF b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci d) umělecké vzdělávání – výtvarný obor e) obecný a oborové úvody a výukové jednotky pro učitele umělec. škol a učitele umělec. předmětů ZŠ a SŠ f) oborový obecný úvod do metodiky „Dobré praxe“ inkluzivní edukace (výchova a vzdělání) ve výtvarné výchově; modelové lekce (výukové jednotky pro výtvarný obor) g) didaktické materiály pro učitele a výukové jednotky pro žáky ZUŠ, ZŠ a SŠ h) projektová výuka, skupinová práce, výklad i) projektová výuka j) inkluze, vzdělávání, výtvarné umění, speciální pedagogika, didaktika odkaz na výstup: https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5ec074f21f089a2aa9e392a4_3.2_vo_web.pdf
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: obecný úvod: PhDr. Josef Slowík, Ph.D.; oborový úvod: Mgr. Zuzana Kurfiřtová; výukové jednotky: Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., Mgr. et BcA. Radka Kulichová DiS., Mgr. Markéta Pražáková, DiS. a Kateřina Dietzová Autor: neudeven
Popis: a) publikace ve formátu PDF b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci d) umělecké vzdělávání – taneční obor e) obecný a oborové úvody a výukové jednotky pro učitele umělec. škol a učitele umělec. předmětů ZŠ a SŠ f) taneční a pohybová výchova v inkluzivním vzdělávání; výukové jednotky (příklady dobré praxe) a metodické texty pro taneční obor g) didaktické materiály pro učitele a výukové jednotky pro žáky ZUŠ, ZŠ a SŠ h) projektová výuka, skupinová práce, výklad i) projektová výuka j) inkluze, vzdělávání, tanec, speciální pedagogika, didaktika odkaz na výstup: https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5ec06ed48c0e3db6383336fc_3.2_to_web.pdf
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: Robert Mimra, Jaroslav Raušer a Marcela Slaná Autor: neudeven
Popis: a) publikace ve formátu PDF b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v hud. oboru na ZUŠ a uměleckých předmětů ZŠ a SŠ d) umělecké vzdělávání – skladba a improvizace e) soubor textů zaměřených na výuku improvizace a skladby v uměleckém vzdělávání f) dílny a soustředění improvizace, semináře skladby, využití technologií ve výuce g) představení příkladů výuky skladby a improvizace ve výuce na ZUŠ, ZŠ a SŠ h) příklady dobré praxe, výklad i) projektová výuka j) improvizace, skladba, kreativita, vzdělávání, inkluze odkaz na výstup: https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5eb9ef7308bbb10c38183fb9_8.1.1_publikace_web.pdf
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: prof. Mgr. Rudolf Adler, prof. Mgr. Jiří Myslík Autor: neudeven
Popis: a) publikace ve formátu PDF b) umělecké vzdělávání c) studenti pedagogiky a pedagogičtí pracovníci d) umělecké vzdělávání – audiovizuální a filmová výchova e) soubor textů zaměřených na základní dovednosti filmové tvorby a jejich pedagogické zpracování f) velikost, úhel a kompozice filmového záběru, práce se světlem, základní pojmy praktické dramaturgie, filmová a audiovizuální výchova pro ZŠ a gymnázia g) seznámení se základy filmové a audiovizuální tvorby h) výklad i) problémové učení j) audiovizuální, film, kamera, scénář, kreativita odkaz na výstup: https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5df100e803a08329efca7b84_Audiovizu%C3%A1ln%C3%AD%20a%20filmov%C3%A1%20v%C3%BDchova%20ve%20vyu%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD.pdf
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: obecný úvod: PhDr. Josef Slowík, Ph.D.; oborový úvod: MgA. Eva Gažáková, Ph.D.; výukové jednotky: František Kaska, Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Michal Ston, Jolana Zacharová Autor: neudeven
Popis: a) publikace ve formátu PDF b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci d) umělecké vzdělávání – literárně-dramatický obor e) obecný a oborové úvody a výukové jednotky pro učitele umělec. škol a učitele umělec. předmětů ZŠ a SŠ f) oborový obecný úvod do metodiky inkluzivní edukace literárně-dramatického oboru; výukové jednotky (příklady dobré praxe) a metodické texty pro literárně-dramatický obor g) didaktické materiály pro učitele a výukové jednotky pro žáky ZUŠ, ZŠ a SŠ h) projektová výuka, skupinová práce, výklad i) projektová výuka j) inkluze, vzdělávání, divadlo, speciální pedagogika, didaktika odkaz na výstup: https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5ec06e8f5f13a675b16252ce_3.2_ldo_web.pdf
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: Robert Mimra a kol. Autor: neudeven
Popis: a) publikace ve formátu PDF b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci a odborná veřejnost d) umělecké vzdělávání – témata Inkluze, Technologie a Kreativita e) soubor textů, který popisuje konferenci (program, speakeři a lektoři, informace k projektu) f) úvodní slovo, program konference, speakeři a anotace jejich přednášek a workshopů, témata konference, informace o projektu a fotogalerie g) informace ke konferenci h) soubor textů ke konferenci i) soubor informací j) konference, inkluze, technologie, kreativita, vzdělávání; odkaz na výstup https://uploads-ssl.webflow.com/5b28dd11f63aa80feab65929/5df1015803a083ee67ca7e84_Bro%C5%BEura%20konference%20Kreativn%C3%AD%20budoucnost.pdf
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: kolektiv autorů Autor: neudeven
Popis: a) on-line kurzy v LMS Moodle ) b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v uměleckých oborech d) umělecké vzdělávání – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor e) e-kurzy, které shrnují metodické materiály pro učitele uměleckých oborů f) obecný úvod, oborové úvody pro hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor, výukové jednotky a modelové lekce g) e-kurz h) výklad, projektová výuka i) projektová výuka j) e-learning, inkluze, vzdělávání, hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění; odkaz na výstup: https://www.euromoodle.cz/course/view.php?id=177
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: kolektiv autorů Autor: neudeven
Popis: a) on-line kurzy v LMS Moodle ) b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v uměleckých oborech d) umělecké vzdělávání – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor e) e-kurzy, které shrnují metodické materiály pro učitele uměleckých oborů f) obecný úvod, oborové úvody pro hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor, výukové jednotky a modelové lekce g) e-kurz h) výklad, projektová výuka i) projektová výuka j) e-learning, inkluze, vzdělávání, hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění; odkaz na výstup: https://www.euromoodle.cz/course/view.php?id=175
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: kolektiv autorů Autor: neudeven
Popis: a) on-line kurzy v LMS Moodle b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v uměleckých oborech d) umělecké vzdělávání – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor e) e-kurzy, které shrnují metodické materiály pro učitele uměleckých oborů f) obecný úvod, oborové úvody pro hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor, výukové jednotky a modelové lekce g) e-kurz h) výklad, projektová výuka i) projektová výuka j) e-learning, inkluze, vzdělávání, hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění; odkaz na výstup: https://www.euromoodle.cz/course/view.php?id=176
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: kolektiv autorů Autor: neudeven
Popis: a) on-line kurzy v LMS Moodle b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v uměleckých oborech d) umělecké vzdělávání – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor e) e-kurzy, které shrnují metodické materiály pro učitele uměleckých oborů f) obecný úvod, oborové úvody pro hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor, výukové jednotky a modelové lekce g) e-kurz h) výklad, projektová výuka i) projektová výuka j) e-learning, inkluze, vzdělávání, hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění; odkaz na výstup: https://www.euromoodle.cz/course/view.php?id=175
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: Jan Jílek Autor: neudeven
Popis: a) webinář (videozáznam) b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v uměleckých oborech d) umělecké vzdělávání – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor e) webinář, který se věnuje správě třídy s využitím iPadů, aplikace Třída f) základní informace o aplikaci Třída, propojení iPadů, funkce pro správu třídy, další možnosti využití iPadů ve výuce g) webinář h) výklad i) výklad j) technologie, iPady, správa třídy, vzděláváním, inkluze; odkaz na výstup: https://youtu.be/1ENHe9zM8e8
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. Autor: neudeven
Popis: a) webinář (videozáznam) b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v uměleckých oborech d) umělecké vzdělávání – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor e) webinář, který se věnuje možnostem využití profesního porfolia v praxi na uměleckých školách f) základní informace o filozofii profesního portfolia jako nástroje autoevaluace pedagogů a jako databáze profesní historie, včetně tvorby balačních grafů a plánů dalšího profesního rozvoje g) webinář h) výklad i) výklad j) vzdělávání, inkluze, profesní portfolio, autoevaluace, technologie; odkaz na výstup: https://youtu.be/W_KjLSSt4jo
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: Miloslav Khas a kol. autorů Autor: neudeven
Popis: a) on-line kurz v LMS Moodle b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v uměleckých oborech d) umělecké vzdělávání – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor e) e-kurz, které nabízí pět kapitol pro výuku hudební nauky na ZUŠ f) kurz je rozdělen do kapitol Psaní not, Intervaly, Stupnice, Akordy, Harmonie, součástí kurzů jsou testy, odkazy na videonahrávky a další nástroje pro rozvoj znalostí hudební teorie g) e-kurz h) výklad, projektová výuka i) projektová výuka j) e-learning, inkluze, vzdělávání, hudba, hudební nauka, hudební teorie
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0
Autor: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Autor: neudeven
Popis: a) on-line kurz v LMS Moodle b) umělecké vzdělávání c) pedagogičtí pracovníci v uměleckých oborech d) umělecké vzdělávání – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor e) e-kurz, které nabízí základní informace o práci v systému LMS Moodle f) informace o funkcích LMS Moodle, formátování textů, vkládání obrázků a linků, práci s testy a dalšími přílohami, vytváření žákovských skupin ad. g) e-kurz h) výklad, projektová výuka i) projektová výuka j) e-learning, inkluze, vzdělávání, technologie, Moodle
Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0